Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tṵʔj˨˩tṵj˨˨tuj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tuj˨˨tṵj˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

tụi

 1. Bọn nhiều người (thtục).
  Tụi chúng tôi.
  Tụi mình.
 2. Bọn người xấu.
  Tụi lưu manh.
 3. Như tua
  Tụi chỉ.
  Tụi cườm.

Tham khảo sửa