Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kɛm˧˥kɛ̰m˩˧kɛm˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kɛm˩˩kɛ̰m˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

kém

 1. mức độ hay trình độ dưới một chuẩn so sánh.
  Em học kém chị ba lớp.
 2. trình độ thấp hơn mức trung bình, dưới tiêu chuẩn.
  Học sinh kém.
 3. Từ biểu thị một số lượng còn thiếu dưới số lượng biểu thị bằng từ đứng trước .
  Hai đồng kém bảy xu một thước.
  Ba giờ kém mười.
 4. Nói ngũ cốc đắt.
  Gạo và ngô đều kém.

Dịch sửa

Tham khảo sửa