Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰṵ˧˩˧tʰu˧˩˨tʰu˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰu˧˩tʰṵʔ˧˩

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

thủ

 1. liên quan đến đầu (nghĩa đen và nghĩa bóng)
  Thủ đô: thành phố đầu não
 2. liên quan đến tay
  Thủ dâm: tình dục bằng tay
 3. Đầu lợn đã làm thịt.
 4. "Thế thủ" nói tắt.
  Giỏi cả thủ lẫn công.

Động từ

sửa

thủ

 1. (Thông tục) Lấy cắp.
  Thủ mất cái bút.
 2. (Thông tục) Giấu trong mình.
  Thủ con dao để chặt trộm mía.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa