Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰṵ˧˩˧tʰu˧˩˨tʰu˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰu˧˩tʰṵʔ˧˩

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

thủ

 1. liên quan đến đầu (nghĩa đen và nghĩa bóng)
  Thủ đô: thành phố đầu não
 2. liên quan đến tay
  Thủ dâm: tình dục bằng tay
 3. Đầu lợn đã làm thịt.
 4. "Thế thủ" nói tắt.
  Giỏi cả thủ lẫn công.

Động từ sửa

thủ

 1. (Thông tục) Lấy cắp.
  Thủ mất cái bút.
 2. (Thông tục) Giấu trong mình.
  Thủ con dao để chặt trộm mía.

Dịch sửa

Tham khảo sửa