Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
huj˧˥hṵj˩˧huj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
huj˩˩hṵj˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

húi

  1. Xén ngắn tóc.
    Húi đầu.

Tham khảo sửa