Xem -que

Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwɛ˧˧kwɛ˧˥˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwɛ˧˥kwɛ˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

que

 1. Thanh nứa, tre, gỗ... nhỏ.
  Que đóm.

Tham khảo sửa

Tiếng Bồ Đào Nha sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

que

 1. Vật , việc gì (trong câu phủ địnhcâu hỏi).
 2. Một điều gì đó, một việc gì đó; cái gì đó.

Tính từ sửa

que

 1. Nào (ngụ ý lựa chọn).
 2. Bao nhiêu; giá bao nhiêu.

Đại từ sửa

que

 1. , thế nào.

Liên từ sửa

que

 1. Rằng, .
 2. Thì; để; cứ; phải.
 3. .
 4. .

Phó từ sửa

que

 1. Làm sao, biết bao, xiếc bao, biết bao nhiêu, sao mà... đến thế.

Tiếng Bổ trợ Quốc tế sửa

Liên từ sửa

que

 1. Rằng, .
 2. Thì; để; cứ; phải.
 3. .
 4. .

Cách phát âm sửa

que

 1. .
  que tu prefere? — bạn thích gì hơn?

Từ dẫn xuất sửa

Tiếng Galicia sửa

Tính từ sửa

que

 1. Nào (ngụ ý lựa chọn).

Phó từ sửa

que

 1. Làm sao, biết bao, xiếc bao, biết bao nhiêu, sao mà... đến thế.

Đại từ sửa

que

 1. , thế nào.

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Đại từ sửa

que

 1. .
  la leçon que je récite — bài mà tôi đọc
 2. .
  que dites-vous? — anh nói gì?
  je ne sais que dire — tôi chẳng biết nói gì
  n'avoir que faire là — không cần thiết ở nơi ấy
  qu'est-ce que? — gì

Liên từ sửa

que

 1. Rằng, .
  il veut que vous veniez — ông ấy muốn (rằng) anh đến
 2. Thì; để; cứ; phải.
  qu'il parle — nó cứ nói đi
  qu'il parte à l'instant — nó phải đi ngay đây
  approchez que je vous parle — lại gần đây (để) tôi nói cho anh nghe
  je joue si mal! – Oh! que non! — tôi chơi kém quá! – Ồ! không đâu!
  ils n'ont pas besoin l'un de l'autre – Que si — họ chẳng cần nhau đâu – Có chứ
 3. .
  il dormait déjà qu'elle continuait à lire — anh ta đã ngủ mà nàng còn tiếp tục đọc
 4. .
  qu'il vienne ou non — dù nó có đến hay không
  il n'est que de... — không có gì phải...
  ne...queXem ne

Từ dẫn xuất sửa

Phó từ sửa

que

 1. Sao.
  que ne le disiez-vous? — sao anh không nói ra?
 2. Biết bao.
  qu'il est aimable! — nó dễ thương biết bao!
  que de fois — biết bao lần

Tiếng Tây Ban Nha sửa

Cách phát âm sửa

Từ đồng âm sửa

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Latinh quid.

Liên từ sửa

que

 1. Rằng, .
  Ella dice que está lastima. — Chị nói rằng chị đang buồn bã.
  Espero que esté bien. — Mong là tôi khỏe.
 2. Hơn.
  Estoy más tarde que tú. — Tôi trễ hơn bạn.
 3. (Thường không dịch) , bởi vì, tại vì.
  ¡Ve más lento, que el camino es muy resbaloso! — Đi chậm chậm, đường trơn lắm.
 4. Xin, làm ơn; hãy.
  Que punza el globo. — Xin đâm thủng quả bóng.
 5. (Thông tục) Để, để cho, đặng.
  Tiene la cabeza que le estalla.

Thành ngữ sửa

 • yo que tú...:
  1. Nếuanh thì...
   No lo hizo yo que tú. – Nếu là anh thì tôi không làm điều đó.
 • es que
  1. Vấn đề là, cái khó khăn là.
   Quiero ir, es que necesito cumplir la tarea. — Tôi muốn đi theo, nhưng vấn đề là tôi phải làm bài xong.

Đại từ sửa

que

 1. .
  la estrella que está en esta película — ngôi sao mà đóng trong phim đó
  la mujer con que yo hablé — bà mà nói chuyện với tôi
  la casa que yo quiero — căn nhà mà tôi muốn

Từ dẫn xuất sửa

Từ liên hệ sửa