Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwi˧˧kwi˧˥wi˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwi˧˥kwi˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Xem thêm sửa

qui

 1. Xem quì
 2. Xem quỉ
 3. Xem quĩ
 4. Xem quí
 5. Xem quị
 6. Xem quy
 7. Xem quỳ
 8. Xem quỷ
 9. Xem quỹ
 10. Xem quý
 11. Xem quỵ

Dịch sửa

Tham khảo sửa