Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwa̰j˧˩˧kwaj˧˩˨waj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwaj˧˩kwa̰ʔj˧˩

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

quảy

 1. Chở bằng quang gánh.
  Mang theo một thằng nhỏ để quảy những đồ vật mới sắm (Nguyễn Công Hoan)
  Một gánh kiền khôn quảy xuống ngàn (Trần Khánh Dư
  Nếu bạn biết tên đầy đủ của Trần Khánh Dư, thêm nó vào danh sách này.
  )
  Cửa nhà binh lửa đâu đâu, tuyết sương quảy một gánh sầu ra đi (Phan Trần)

Dịch sửa

Tham khảo sửa