Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwɛ̰˧˩˧kwɛ˧˩˨˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwɛ˧˩kwɛ̰ʔ˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

quẻ

  1. Dấu hiệu trong bói toán, cầu khấn, từ đó có thể đoán ra điều lành dữ, may rủi, theo thuật bói toán.
    Xin một quẻ bói.
    Thầy bói gieo quẻ rồi đoán.

Tham khảo sửa