Tiếng LatinhSửa đổi

Hậu tốSửa đổi

-que

  1. , cùng, với.
    Senatus Populusque Romanus — Thượng Nghị viện và Nhân dân La Mã

Từ liên hệSửa đổi