Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰe˧˥ na̤ːw˨˩tʰḛ˩˧ naːw˧˧tʰe˧˥ naːw˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰe˩˩ naːw˧˧tʰḛ˩˧ naːw˧˧

Từ tương tự sửa

Định nghĩa sửa

thế nào

 1. Tổ hợp dùng để hỏi về một điều không biết cụ thể.
  Sức khoẻ nó thế nào?
  Tình hình kinh tế thế nào?
 2. Tổ hợp dùng để hỏi người ngang hàng hay bậc dưới để biết điều gì đó có được chấp nhận, khẳng định hay bị bác bỏ, phủ định.
  Thế nào, có đồng ý không?
  Thế nào, mày không chịu nhận lỗi à?
 3. Tổ hợp dùng để chỉ một tình trạng, sự tình không hay, nhưng khó nói rõ ra.
  Dạo này cậu ta thế nào ấy.
 4. Tổ hợp dùng để chỉ tình trạng, sự tình, sự việcmức độ bất kì.
  Nói thế nào nó cũng không nghe.
  Phức tạp thế nào cũng giải quyết được.

Dịch sửa

Tham khảo sửa