Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwɛ̤˨˩kwɛ˧˧˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwɛ˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

què

  1. Do bị thương tật, tay chân không cử động được bình thường.
    Chưa đui, chưa què, chớ khoe rằng tốt. (tục ngữ)

Dịch sửa

Tham khảo sửa