Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwe˧˥kwḛ˩˧we˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwe˩˩kwḛ˩˧

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

quế

  1. (Thực vật học) Loài cây cùng họ với long não, to, có ba đường gân rõ rệt, vỏ thơmcay, dùng làm thuốc.
    Em như cây quế trong rừng, thơm cay ai biết, ngát lừng ai hay. (ca dao)

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi