Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lɨ̰ʔə˨˩ ʨɔ̰ʔn˨˩lɨ̰ə˨˨ ʨɔ̰ŋ˨˨lɨə˨˩˨ ʨɔŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lɨə˨˨ ʨɔn˨˨lɨ̰ə˨˨ ʨɔ̰n˨˨

Động từ sửa

lựa chọn

  1. Chọn giữa nhiều cái cùng loại (nói khái quát)
    lựa chọn người kế nghiệp
    lựa chọn công việc phù hợp

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa

  • Lựa chọn, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam