Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwi˧˧kwi˧˥wi˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwi˧˥kwi˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

quy

 1. "Quy bản" nói tắt.
  Cao quy.
 2. Con rùa.
  kim quy — rùa vàng

Động từ sửa

quy

 1. Tính về, gom lại.
  Quy vào quỹ chung.
  Quy vào một mối.
  Quy đồng mẫu số.
 2. Xem mẫu số

Tham khảo sửa

Tiếng Arem sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

quy

 1. ong mật.