Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kəw˧˧ hɔ̰j˧˩˧kəw˧˥ hɔj˧˩˨kəw˧˧ hɔj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kəw˧˥ hɔj˧˩kəw˧˥˧ hɔ̰ʔj˧˩

Danh từ sửa

câu hỏi

  1. Câu đặt để yêu cầu người nghe trả lời.
    Câu hỏi của giám khảo khó quá.
    Câu hỏi đó làm cho chúng ta càng thêm chú ý (Hồ Chí Minh)

Tham khảo sửa