Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vɨə̰ʔt˨˩ kwaː˧˧jɨə̰k˨˨ kwaː˧˥jɨək˨˩˨ waː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vɨət˨˨ kwaː˧˥vɨə̰t˨˨ kwaː˧˥vɨə̰t˨˨ kwaː˧˥˧

Động từ

sửa

vượt qua

  1. hoàn thành một công trình, nhiệm vụ.

Đồng nghĩa

sửa

Dịch

sửa