Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xap˧˥ nəːj˧˧kʰa̰p˩˧ nəːj˧˥kʰap˧˥ nəːj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xap˩˩ nəːj˧˥xa̰p˩˧ nəːj˧˥˧

Phó từSửa đổi

khắp nơi

  1. Xem mọi nơi

DịchSửa đổi

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)