Tiếng ViệtSửa đổi

im

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xap˧˥ nəːj˧˧kʰa̰p˩˧ nəːj˧˥kʰap˧˥ nəːj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xap˩˩ nəːj˧˥xa̰p˩˧ nəːj˧˥˧

Phó từSửa đổi

@ ykhắp nơi

  1. Xem mọi nơi

DịchSửa đổi