Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓaːw˧˧ kwaːt˧˥ɓaːw˧˥ kwa̰ːk˩˧ɓaːw˧˧ waːk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓaːw˧˥ kwaːt˩˩ɓaːw˧˥˧ kwa̰ːt˩˧

Động từ sửa

bao quát

  1. Bao gồm toàn bộ.
    nội dung bao quát toàn bộ vấn đề
    chưa bao quát hết những trường hợp đặc biệt
  2. Thấy được, nắm được toàn bộ.
    cái nhìn bao quát

Tham khảo sửa

  • Bao quát, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam