Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
la̰ʔp˨˩ la̰ːʔj˨˩la̰p˨˨ la̰ːj˨˨lap˨˩˨ laːj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lap˨˨ laːj˨˨la̰p˨˨ la̰ːj˨˨

Động từ sửa

lặp lại

  1. Hành động làm lại lần nữa.
    lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian
  2. Nói ra lần nữa.

Đồng nghĩa sửa

nói ra

Dịch sửa

làm được làm lại
nói ra