Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mṵʔk˨˩ tiəw˧˧mṵk˨˨ tiəw˧˥muk˨˩˨ tiəw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
muk˨˨ tiəw˧˥mṵk˨˨ tiəw˧˥mṵk˨˨ tiəw˧˥˧

Danh từSửa đổi

mục tiêu

  1. Đích nhằm vào.
    Bắn trúng mục tiêu.
  2. Đích đặt ra cần phải đạt tới đối với một công tác, nhiệm vụ.
    Mục tiêu phấn đấu.
    Mục tiêu đào tạo của nhà trường.

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi