Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hɔ̰j˧˩˧hɔj˧˩˨hɔj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hɔj˧˩hɔ̰ʔj˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Động từ sửa

hỏi

  1. nói hoặc viết để yêu cầu ai trả lời.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Từ liên hệ sửa

Tham khảo sửa

  • Thông tin chữ Hán và chữ Nôm dựa theo cơ sở dữ liệu của phần mềm WinVNKey, đóng góp bởi học giả Lê Sơn Thanh; đã được các tác giả đồng ý đưa vào đây. (chi tiết)