Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hwiət˧˥ tʰəwŋ˧˥hwiə̰k˩˧ tʰə̰wŋ˩˧hwiək˧˥ tʰəwŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hwiət˩˩ tʰəwŋ˩˩hwiə̰t˩˧ tʰə̰wŋ˩˧

Danh từ sửa

huyết thống

  1. Dòng máu trong một họ.

Dịch sửa

Tham khảo sửa