Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
faːt˧˥ ʨiə̰n˧˩˧fa̰ːk˩˧ tʂiəŋ˧˩˨faːk˧˥ tʂiəŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
faːt˩˩ tʂiən˧˩fa̰ːt˩˧ tʂiə̰ʔn˧˩

Động từ sửa

phát triển

  1. Mở mang từ nhỏ thành to, từ yếu thành mạnh.
    Phát triển sản xuất nông nghiệp.
  2. Diễn biến theo chiều hướng lên.
    Tình hình phát triển.

Tham khảo sửa