Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zṳŋ˨˩juŋ˧˧juŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟuŋ˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Động từ sửa

dùng

  1. Đem làm việc gì; vận dụng cái gì đó cho làm việc nào đó.
    Dùng tiền vào việc thiện.
  2. Giao cho công việc gì.
    Phải dùng người đúng chỗ, đúng việc. (Hồ Chí Minh)
  3. Nước dùng: nước nấu bằng thịt, xương hoặc tôm để chan vào món ăn.
    Phở cần phải có nước dùng thực ngọt.

Đồng nghĩa sửa

đem làm việc gì

Dịch sửa

đem làm việc gì
uống

Tham khảo sửa