Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vṳŋ˨˩juŋ˧˧juŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vuŋ˧˧

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

vùng

 1. Phần đất đai hoặc không gian tương đối rộng, có những đặc điểm nhất định về tự nhiên hoặc xã hội, phân biệt với các phần khác ở xung quanh.
  Vùng đồng bằng.
  Vùng mỏ.
  Vùng chuyên canh lúa.
  Vùng đất hiếu học.
 2. (Kết hợp hạn chế) . Cánh đồng lớn gồm nhiều thửa ruộng cùng một độ cao.
  Bờ vùng.
  Ruộng liền vùng liền thửa.
 3. Phần nhất định của cơ thể phân biệt với các phần xung quanh.
  Đau ở vùng thắt lưng.

Động từ Sửa đổi

vùng

 1. Dùng sức vận động mạnh và đột ngột toàn thân hoặc một bộ phận cơ thể nào đó cho thoát khỏi tình trạng bị níu giữ, buộc trói.
  Bị ôm chặt, nó vẫn vùng ra và chạy thoát.
  Vùng đứt dây trói.
 2. Chuyển mạnh và đột ngột từ một trạng thái tĩnh sang một trạng thái rất động.
  Vùng tỉnh dậy.
  Thấy bóng cảnh sát, nó vùng bỏ chạy.
  Vùng lên lật đổ ách áp bức.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi