Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zə̰ʔwŋ˨˩jə̰wŋ˨˨jəwŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟəwŋ˨˨ɟə̰wŋ˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

dộng

 1. Đưa thẳng lên cao rồi dập mạnh một đầu xuống mặt bằng; vỗ mạnh.
  Dộng đũa xuống mâm.
  Ngã dộng đầu xuống đất.
  Xe bị dộng nồi.
 2. (Ph.) . Đập thẳngmạnh.
  Dộng cửa ầm ầm.
 3. Như trình.
  Tôi thân dộng chúa (Tôi xin trình chúa như sau...).

Dịch sửa

Tham khảo sửa