Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ke˧˥ tiəp˧˥kḛ˩˧ tiə̰p˩˧ke˧˥ tiəp˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ke˩˩ tiəp˩˩kḛ˩˧ tiə̰p˩˧

Động từ sửa

kế tiếp

  1. Nối tiếp nhau.
    Năm này kế tiếp năm khác .
    Thế hệ này kế tiếp thế hệ khác.

Tham khảo sửa