Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zṵʔŋ˨˩jṵŋ˨˨juŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟuŋ˨˨ɟṵŋ˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

dụng

  1. (Ít dùng) Dùng.
    Phép dụng binh của Trần Hưng Đạo.

Đồng nghĩa

sửa

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa