Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zṵʔŋ˨˩jṵŋ˨˨juŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟuŋ˨˨ɟṵŋ˨˨

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

dụng

  1. (Ít dùng) Dùng.
    Phép dụng binh của Trần Hưng Đạo.

Đồng nghĩa Sửa đổi

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi