Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨuəʔəj˧˥ʨuəj˧˩˨ʨuəj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨuə̰j˩˧ʨuəj˧˩ʨuə̰j˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

chuỗi

 1. Nhiều vật nhỏ được xâu lại bằng dây.
  Chuỗi tiền xu.
  Chuỗi hạt cườm.
  Chuỗi ngọc.
 2. Các sự vật, sự việc đồng loại kế tiếp nhau nói chung.
  Sống những chuỗi ngày cô đơn.
 3. (Toán học) Tổng các phần tử trong dãy.
  chuỗi số
  chuỗi hàm
  chuỗi hình học là một dạng của chuỗi lũy thừa
  chuỗi lồng nhau
  chuỗi đan dấu

Dịch sửa

tổng các phần tử (trong toán học)


Tham khảo sửa