Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓi˧˧ɓi˧˥ɓi˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓi˧˥ɓi˧˥˧

Từ nguyên sửa

danh từ
Từ tiếng Việt,

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

bi

 1. Viên hình cầu bằng chất cứng, dùng trong máy móc, trong trục quay hoặc làm đồ chơi trẻ con.
  Mua bi xe đạp .
  Trục quay bị trờn bi.
  Mua cho thằng bé mấy viên bi.

Tính từ sửa

bi

 1. Thương cảm.
  Vở kịch vừa bi vừa hùng.
 2. Bi quan, nói tắt.
  Cậu ấy nhìn đời bi lắm.
 3. hiệu hoá học của nguyên tố bít-mút (bismuth).

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Khang Gia sửa

Đại từ nhân xưng sửa

bi

 1. tôi.

Tiếng Đông Hương sửa

Cách phát âm sửa

Đại từ sửa

bi

 1. tôi.

Động từ sửa

bi

 1. , .
 2. .

Tham khảo sửa

 • Julie Lefort (2023). Dongxiang-English glossary: Dunxian kielien yinyi kielien lugveqi.

Tiếng Quan Thoại sửa

Latinh hóa sửa

bi

 1. Dạng Nonstandard spelling of .
 2. Dạng Nonstandard spelling of .
 3. Dạng Nonstandard spelling of .
 4. Dạng Nonstandard spelling of .

Ghi chú sử dụng sửa

 • English transcriptions of Mandarin speech often fail to distinguish between the critical tonal differences employed in the Mandarin language, using words such as this one without the appropriate indication of tone.