Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɛ̰˧˩˧ kɔn˧˧tʂɛ˧˩˨ kɔŋ˧˥tʂɛ˨˩˦ kɔŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂɛ˧˩ kɔn˧˥tʂɛ̰ʔ˧˩ kɔn˧˥˧

Danh từ Sửa đổi

trẻ con

  1. Như trẻ nhỏ nói chung.
    Trẻ con ở đây ngoan lắm.

Tính từ Sửa đổi

trẻ con

  1. tính chất như trẻ con.
    Nó vẫn còn trẻ con lắm.
    Chuyện trẻ con.

Tham khảo Sửa đổi