Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓḭ˧˩˧ɓi˧˩˨ɓi˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓi˧˩ɓḭʔ˧˩

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

bỉ

  1. Khinh để.
    Giỏi hơn ai mà dám bỉ người ta.

Tham khảo sửa

Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

bỉ

  1. bướm
  2. ngài.

Tham khảo sửa

  • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên