Tiếng ViệtSửa đổi

Động từSửa đổi

trở lại

 1. Quay về, quay lại nơi bắt đầu, nơi xuất phát.
  Trở lại nơi cũ.
  Tác động trở lại.
 2. Chuyển về trạng thái, tính chất (thường là tốt đẹp) ban đầu.
  Không gian trở lại yên tĩnh.
  Vui trở lại.
  Trở lại làm người lương thiện.
 3. Lấy đó làm mốc tối đa, không thể

Tham khảoSửa đổi