Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨə̰ː˧˩˧ la̰ːʔj˨˩tʂəː˧˩˨ la̰ːj˨˨tʂəː˨˩˦ laːj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂəː˧˩ laːj˨˨tʂəː˧˩ la̰ːj˨˨tʂə̰ːʔ˧˩ la̰ːj˨˨

Động từ

sửa

trở lại

 1. Quay về, quay lại nơi bắt đầu, nơi xuất phát.
  Trở lại nơi cũ
  Tác động trở lại
 2. Chuyển về trạng thái, tính chất (thường là tốt đẹp) ban đầu.
  Không gian trở lại yên tĩnh
  Trở lại làm người lương thiện
 3. Lấy đó làm mốc được coitối đa, không thể hơn.
  Chỗ đó được mươi cân trở lại.
  Chỉ mươi ngày trở lại là xong.

Tham khảo

sửa
 • Trở lại, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam