Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨwiə̰n˧˩˧ʨwiəŋ˧˩˨ʨwiəŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨwiən˧˩ʨwiə̰ʔn˧˩

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

chuyển

 1. Đưa một vật từ nơi này đến nơi khác.
  Chuyển đồ đạc sang nhà mới.
  Chuyển thư.
  Chuyển tiền qua đường bưu điện.
  Chuyển lời cám ơn.
 2. Thay đổi vị trí, phương hướng, trạng thái... sang một vị trí, phương hướng, trạng thái khác.
  Chuyển công tác.
  Chuyển hướng kinh doanh.
  Chuyển bại thành thắng.
  Trời chuyển lạnh.
 3. Có sự vận động, đổi khác, không còn đứng yên hoặc giữ nguyên trạng thái nữa.
  Lay mãi mà không chuyển.
  Xe lửa từ từ chuyển bánh (bắt đầu chạy).
  Tư tưởng không chuyển kịp với tình hình.
  Bệnh bắt đầu chuyển.

Dịch sửa

Tham khảo sửa