Tiếng Việt sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Từ nguyên sửa

Phiên âm từ chữ Hán .

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lwə̰ʔt˨˩lwə̰k˨˨lwək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lwət˨˨lwə̰t˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Danh từ sửa

luật

  1. Điều nêu lên cho mọi người theo để làm đúng những qui ước đã được công nhận.
    Xe phải chạy đúng luật giao thông.
    Luật bóng bàn.
    Luật thơ.
  2. Xem pháp luật
  3. Dụng cụ xưa để cân nhắc âm thanh.

Tham khảo sửa