Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kə̤n˨˩ tʰiət˧˥kəŋ˧˧ tʰiə̰k˩˧kəŋ˨˩ tʰiək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kən˧˧ tʰiət˩˩kən˧˧ tʰiə̰t˩˧

Tính từ sửa

cần thiết

  1. Rất cần, không thể không làm, không có.
    Việc cần thiết.
    Cần thiết phải giải quyết sớm.

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Mường sửa

Tính từ sửa

cần thiết

  1. (Mường Bi) cần thiết.

Tham khảo sửa

  • Nguyễn Văn Khang; Bùi Chỉ; Hoàng Văn Hành (2002) Từ điển Mường - Việt, Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc Hà Nội