Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈmin]

Danh từSửa đổi

mean (số nhiều means)

 1. Khoảng giữa, trung độ, trung gian, trung dung.
  the happy mean; the holden mean — trung dung, chính sách chiết trung
 2. (Toán học) Giá trị trung bình; số trung bình.
 3. (Số nhiều) (Thường dùng như số ít) Phương tiện, kế, biện pháp, cách.
  means of living — kế sinh nhai
  means of communication — phương tiện giao thông
 4. (Số nhiều) Của, của cải, tài sản, khả năng (kinh tế).
  he is a man of mean — ông ta là một người có của
  means test — sự thẩm tra khả năng (trước khi trợ cấp)

Thành ngữSửa đổi

Tính từSửa đổi

Cấp trung bình
mean

Cấp hơn
meaner

Cấp nhất
meanest

mean (cấp hơn meaner, cấp nhất meanest)

 1. Trung bình, vừa, ở giữa.
  a man of mean stature — người tầm vóc trung bình, người tầm thước
  the mean annual temperature — độ nhiệt trung bình hằng năm
 2. (Toán học) Trung bình.
  mean value theorem — định lý giá trị trung bình

Tính từSửa đổi

Cấp trung bình
mean

Cấp hơn
meaner

Cấp nhất
meanest

mean (cấp hơn meaner, cấp nhất meanest)

 1. Thấp kém, kém cỏi, tầm thường.
  to be no mean scholar — không phải là một thứ học giả tầm thường
 2. Tối tân, tiều tuỵ, tang thương, khốn khổ.
  a mean house in a mean street — một căn nhà tiều tuỵ trong một khu phố tồi tàn
 3. Hèn hạ, bần tiện, bủn xỉn.
  to be mean over money matters — bủn xỉn về vấn đề tiền nong
 4. (Thông tục) Xấu hổ thầm.
  to feel mean — tự thấy xấu hổ
 5. (  Mỹ, lóng) Cừ, chiến.
 6. (  Mỹ, lóng) Hắc búa.

Động từSửa đổi

mean

 1. Nghĩa là, có nghĩa là, tức là.
  These words mean nothing. — Những chữ này không có nghĩa gì hết.
 2. Muốn nói.
  What do you mean? — Ý anh muốn nói gì?
 3. Định, có ý định, muốn, có ý muốn.
  I mean to go early tomorrow — Tôi định mai sẽ đi sớm.
  Does he really mean to do it? — Có thật nó có ý định làm cái đó không?
 4. Dự định, để cho, dành cho.
  I mean this for my son — tôi dự định cái này dành cho con trai tôi
 5. ý nghĩa lớn, đáng giá, đáng kể.
  your friendship means a great deal to me — tình bạn của anh có ý nghĩa rất lớn đối với tôi

Chia động từSửa đổi

Thành ngữSửa đổi

 • to mean mischief: Có ác ý.
 • to mean well (kindly) by (to, towards) someone: Có ý tốt đối với ai.
 • what do you mean by it?: Làm sao anh chứng minh được điều đó.

Tham khảoSửa đổi