Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗṵ˧˩˧ɗu˧˩˨ɗu˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗu˧˩ɗṵʔ˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

đủ

  1. Có số lượng cần thiết.

Phó từ sửa

đủ

  1. số lượng cần thiết.
    Hai nghìn đồng là đủ.
    Trả đủ tiền
  2. Không thiếu.
    Anh em trong khoa đã đến đủ.

Dịch sửa

Tham khảo sửa