Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwa̰ː˧˩˧ ka̰ːj˧˩˧kuə˧˩˨ kaːj˧˩˨kuə˨˩˦ kaːj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kuə˧˩ kaːj˧˩kṵʔə˧˩ ka̰ːʔj˧˩

Danh từ sửa

của cải

  1. (Láy) Tài sản nói chung.
    Của cải của ông ta là một chiếc xe ô tô.

Tham khảo sửa

Tiếng Mường sửa

Danh từ sửa

của cải

  1. Của cải.