Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kɛm˧˥ kɔ̰j˧˩˧kɛ̰m˩˧ kɔj˧˩˨kɛm˧˥ kɔj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kɛm˩˩ kɔj˧˩kɛ̰m˩˧ kɔ̰ʔj˧˩

Xem thêm

sửa
  1. Học sinh kém cỏi không được lên lớp.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa