Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xon˧˥ xo̰˧˩˧kʰo̰ŋ˩˧ kʰo˧˩˨kʰoŋ˧˥ kʰo˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xon˩˩ xo˧˩xo̰n˩˧ xo̰ʔ˧˩

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

khốn khổ

  1. Khổ sở lắm.
    Khốn khổ vì con hư.

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Từ đồng nghĩa:khốc khổ