Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̤jŋ˨˩jan˧˧jan˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟajŋ˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

dành

 1. Xem dành dành
 2. Xem giành

Động từ sửa

dành

 1. Giữ lại để dùng về sau.
  Dành tiền mua xe.
  Dành thóc gạo phòng lúc giáp hạt.
 2. Để riêng cho ai hoặc cho việc gì.
  Chỗ dành riêng.
  Dành nhiều thì giờ đọc sách.

Dịch sửa

Tham khảo sửa