Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨuəŋ˧˧tʂuəŋ˧˥tʂuəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂuəŋ˧˥tʂuəŋ˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

truông

  1. Vùng đất hoang, có nhiều cây cỏ.
    • Ca dao Việt Nam:
      Thương anh, em cũng muốn vô,
      Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang.

Dịch sửa

Tham khảo sửa