Tiếng Việt Sửa đổi

Từ nguyên Sửa đổi

  1. Cơ: nền nhà; bản: gốc cây

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kəː˧˧ ɓa̰ːn˧˩˧kəː˧˥ ɓaːŋ˧˩˨kəː˧˧ ɓaːŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kəː˧˥ ɓaːn˧˩kəː˧˥˧ ɓa̰ːʔn˧˩

Tính từ Sửa đổi

cơ bản

  1. (xem từ nguyên 1).
  2. Coi như là nền gốc.
    Sản xuất ra của cải vật chất ngày càng nhiều là một vấn đề cơ bản (Trường Chinh)
  3. Trọng yếu nhất.
    Chúng ta có những thuận lợi rất cơ bản (Võ Nguyên Giáp)

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi