Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tṳŋ˨˩tuŋ˧˧tuŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tuŋ˧˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

tùng

 1. Cây thông.
  Chăm sóc cây tùng.
 2. Tiếng trống cái.
  Trống đánh tùng tùng.

Tính từ sửa

tùng

 1. bậc dưới (cũ).
  Tùng cửu phẩm.
  Tùng bát phẩm.

Tham khảo sửa