Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fən˧˧ ɓiə̰ʔt˨˩fəŋ˧˥ ɓiə̰k˨˨fəŋ˧˧ ɓiək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fən˧˥ ɓiət˨˨fən˧˥ ɓiə̰t˨˨fən˧˥˧ ɓiə̰t˨˨

Động từ sửa

phân biệt

  1. Nhận biết sự khác nhau.
    Phân biệt phải trái.
    Phân biệt chủng tộc.

Dịch sửa

Tham khảo sửa