Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán phồn thểSửa đổi

Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. Cuối cùng, tận cùng.

DịchSửa đổi