Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨuŋ˧˥ʨṵŋ˩˧ʨuŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨuŋ˩˩ʨṵŋ˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

chúng

  1. Như chúng bạn.
    Đàn ông vượt bể có chúng, có bạn. (tục ngữ)

Đại từ sửa

chúng

  1. chúng nó (nói tắt).
    Bọn đế quốc tham lam vô hạn, chúng muốn biến nhiều nước thành thuộc địa của chúng.

Dịch sửa

Tham khảo sửa