Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̰ʔn˨˩ja̰ŋ˨˨jaŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟan˨˨ɟa̰n˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

dặn

  1. Bảo cho biết điều cần nhớ để làm.
    Dặn con trước khi ra đi.
    Dặn miệng.
    Viết thư dặn đi dặn lại.

Dịch sửa

Tham khảo sửa