Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zə̰ːʔn˨˩jə̰ːŋ˨˨jəːŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟəːn˨˨ɟə̰ːn˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

dợn

  1. Làn sóng hoặc, nói chung, đường nét trông như sóng dợn trên một mặt phẳng (thường nói về vân gỗ).
    Mặt nước phẳng, không một dợn sóng.
    Mặt gỗ có nhiều dợn.

Động từ sửa

dợn

  1. (Mặt nước) chuyển động uốn lên uốn xuống rất nhẹ khi bị xao động; gợn.
    Mặt hồ dợn sóng.
    Sóng dợn.

Dịch sửa

Tham khảo sửa